za_pozive_iz_fiksne_mreže! tel!. 0700 700 500
za_pozive_iz_inostranstva_i_iz_mobilne_mreže! mob!. + 381(0)21/4876-888

Oročena štednja sa isplatom kamate unapred

Oročena štednja sa isplatom kamate unapred Vam pruža mogućnost da celokupnim iznosom pripadajuće kamate raspolažete u trenutku oročenja sredstava. Uz ovu vrstu štednje, ne morate da čekate kraj perioda oročenja da biste raspolagali svojim prihodom od kamate.

  • Vrsta depozita: devizni depozit sa isplatom kamate unapred
  • Valuta u kojoj klijent polaže depozit: EUR
  • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
  • Iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: minimalni iznos 500 EUR
  • Period na koji se prima depozit: 6 i 12 meseci
  • Kamatna stopa: fiksna i iskazana na godišnjem nivou
  • Dodatni troškovi: nema

 

 

ISPLATA KAMATE UNAPRED

Iznos depozita

6 meseci

12 meseci

NKS

EKS

NKS

EKS

≥ 500 EUR

0,30%

0,26%

0,50%

0,43%

 

Reprezentativni primer
OROČENA ŠTEDNJA SA ISPLATOM KAMATE UNAPRED
Vrsta depozita Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate unapred
Valuta depozita EUR
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos depozita 50,000 EUR 50,000 EUR
Period oročenja 6 meseci 12 meseci
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) 0.30% 0.50%
EKS (Na godišnjem nivou) 0.26% 0.43%
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za iznos kamate (umanjena za iznos poreske obaveze) 50,063.09 EUR 50,212.36 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Poreska obaveza - 15.00% 11.13 EUR 37.47 EUR

Deponenti imaju obavezu plaćanja poreza na dohodak građana prihoda od kapitala po osnovu kamate na devizne štedne i druge depozite građana.

Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka dužna da plati u ime Deponenta.

Prijavite se za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo