Fiksna telefonija tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Liberte Loyalty 36

Liberte Loyalty 36 je oročena štednja koja Vam omogućava štednju po povoljnim kamatnim stopama i obezbeđuje zagarantovani rast kamate u naredne dve godine. Pored toga, ukoliko Vam sredstva zatrebaju u toku druge dve godine trajanja perioda oročenja, za cele mesece godine kada je štednja razoročena se pripisuje ugovorena kamata za prvu godinu štednje.

Vrsta depozita: oročeni depozit sa isplatom kamate na godišnjem nivou

  • Valuta u kojoj klijent polaže depozit: EUR
  • Kriterijumi za indeksiranje depozita: nema kriterijuma za indeksiranje
  • Iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: minimalno 5.000 EUR
  • Period na koji se prima depozit: 36 meseci
  • Kamatna stopa: fiksna i iskazana na godišnjem nivou
  • Efektivna kamatna stopa: 0,59%
  • Dodatni troškovi: nema

 

Godina oročenja

NKS

1. godina

0,30%

2. godina

0,80%

3. godina

1,00%

 

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer:

Iznos depozita

Valuta

Period

NKS

Iznos sa kamatom*

EKS

10.000

EUR

36 meseci

0,30 -1,00%

10.209,99 EUR*

0,59%

*Iskazani iznos uključuje porez na prihod od kapitala po osnovu kamate. Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka plaća u ime Deponenta.

Efektivna kamatna stopa je manja od nominalne kamatne stope zbog uključivanja poreza na kamatu u obračun EKS-a.

 

Crédit Agricole Srbija učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Prijavite se za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo