za_pozive_iz_fiksne_mreže! tel!. 0700 700 500
za_pozive_iz_inostranstva_i_iz_mobilne_mreže! mob!. + 381(0)21/4876-888

MasterCard Installment kartica

MasterCard Installment kreditna kartica Crédit Agricole banke je potpuno prilagođena Vama jer sami birate visinu svoje mesečne rate koja Vam ostaje fiksna tokom celog perioda otplate, a u skladu sa Vašim potrebama i kreditnom sposobnošću. Na taj način ne možete doći u situaciju da ne kontrolišete visinu svojih mesečnih obaveza po kreditnoj kartici.

Ovom karticom možete bolje planirati refinansiranje obaveza po kreditnim karticama u drugim bankama.

Kamatna stopa po ovoj kreditnoj kartici iznosi 1.19% na mesečnom nivou za klijente sa zaradom u CAS i 1.39% na mesečnom nivou za klijente bez prenosa zarade u CAS.

Uslovi:

  • Vrsta kredita: jednake mesečne rate
  • Valuta u kojoj se limit odobrava: RSD
  • Kriterijumi za indeksiranje: bez kriterijuma za indeksiranje
  • Depozit: po izboru klijenta mogućnost polaganja 100% depozita u valuti EUR
  • Iznos kredita: od 30.000 do 1.000.000 RSD
  • Kamatna stopa: fiksna, obračunava se (konformnom metodom) i naplaćuje na kraju obračunskog perioda. Obračunski period je jedan kalendarski mesec
  • Otplata: u zavisnosti od ugovorenog iznosa anuiteta; limit se izračunava na bazi 60 meseci i mesečnog anuiteta
  • Instrumenti obezbeđenja: solo blanko menica bez protesta korisnika, administrativna zabrana overena od strane poslodavca, osiguranje korisnika kredita od nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode) i trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) kao posledica nesrećnog slučaja, depozit - ukoliko klijent aplicira za karticu na bazi depozita

Nominalna i efektivna kamatna stopa

Kamatne stope (na godišnjem nivou)

Za klijente sa prenosom zarade u CAS

Za klijente bez prenosa zarade u CAS

Nominalna kamatna stopa

15,25 %

18,02%

Efektivna kamatna stopa

17,43%

21,54%

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 28.06.2017. godine. Izračunat EKS je informativan i nije obavezijući za Banku.

Reprezentativni primer za klijente sa zaradom u CAS ukoliko je celokupan limit iskorišćen:

Iznos kredita

Period otplate

NKS

Mesečni anuitet

EKS

206.600 RSD

60 meseca

15,25%

5.000,00 RSD

17,43%

Iznos mesečnog anuiteta iznosi 5.000 RSD. U isti je uključen iznos mesečne naknade za održavanje računa, mesečna naknada za osiguranje, kamata i odgovarajući deo otplate glavnice.

Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u momentu odobravanja kredita: 150 RSD za klijenta koji prima platu u CAS ili 250 RSD za klijenta koji ne prima platu u CAS i klijenta sa depozitom; održavanje kreditne partije – mesečna fiksna naknada; 246 RSD trošak izveštaja kreditnog biroa - jednokratna fiksna naknada; 50 RSD trošak menice – jednokratna fiksna naknada; 40 RSD osiguranje u slučaju nezgode - mesečna fiksna naknada.

Prijavite se za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Online plaćanje

3D Secure je besplatna usluga koju Vam obezbeđuje Crédit Agricole banka, u cilju povećanja Vaše bezbednosti prilikom plaćanja platnom karticom na internetu. Ovu uslugu možete koristiti prilikom plaćanja kod svih trgovaca koji su uključeni u MasterCard SecureCode i/ili Verified by Visa program. 3D Secure usluga Vam pruža dodatnu zaštitu od neovlašćenog korišćenja Vaše platne kartice tokom internet transakcije.

Usluga je omogućena korisnicima svih MasterCard kartica i Visa kreditnih kartica Crédit Agricole Srbija, a prijavljivanje za korišćenje usluge nije potrebno.
Ono što je potrebno da biste koristili 3D Secure uslugu, jeste da registrujete broj Vašeg mobilnog telefona i/ili Vašu email adresu u najbližoj filijali Crédit Agricole banke, kako bi Vam stizala Jednokratna lozinka/OTP (One Time Password).
Na internet prodajnom mestu koje podržava plaćanja putem 3D secure protokola, nakon odabira proizvoda i potvrde kupovine bićete preusmereni na sigurnosni sajt na kojem ćete izabrati način slanja Jednokratne lozinke: SMS/na email adresu ili na oba kanala. Sve stranice vezane za dostavu i unos Jednokratne lozinke su označene logom Banke i logom 3D secure protokola, Verified by Visa ili MasterCard SecureCode, u zavisnosti da li plaćate Visa ili MasterCard karticom čiji je izdavalac Crédit Agricole Srbija.
Unosom lozinke vrši se autentikacija – provera Vašeg identiteta. Dakle, Jednokratna lozinka ima funkciju dodatne bezbednosti prilikom plaćanja na internetu.

Nakon uspešne potvrde identiteta, nastavljate sa procesom kupovine kada se vrši autorizacija – obrada transakcije.
Detaljan opis procesa plaćanja možete videti OVDE.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo