za_pozive_iz_fiksne_mreže! tel!. 0700 700 500
za_pozive_iz_inostranstva_i_iz_mobilne_mreže! mob!. + 381(0)21/4876-888

Auto krediti za kupovinu polovnog automobila

Spremite se za uživajnje u vožnji automobila uz najsigurniji auto kredit na tržištu.

Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom u RSD za kupovinu polovnog vozila

 

Detalji kredita:

 

 • Vrsta kredita: Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom u RSD za kupovinu polovnog vozila
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 100.000 RSD – 2.500.000 RSD
 • Period otplate: 6 meseci – 36 meseci
 • Bez obaveznog učešća
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 5.90% godišnje
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1.50%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za postojeće klijente Banke kao i za klijente koji se odluče da prenesu primanja u Banku

Instrumenti obezbeđenja:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • Administrativna zabrana
 • Bez zaloge za iznose kredita do 1,380,000 RSD 
 • Bez kasko osiguranja za iznose kredita do 12,000 EUR 

Reprezentativni primer:

AUTO KREDIT ZA KUPOVINU POLOVNOG VOZILAS A FIKSNOM KAMATNOM STOPOM SA PRENOSOM ZARADE U DINARIMA
Reprezentativni primer za klijenta sa obaveznim prenosom zarade u Banku na dan 09.11.2020.godine
Vrsta kredita: Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa prenosom zarade u Banku i bez obaveznog KASKO osiguranja Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa obaveznim prenosom zarade u Banku sa obaveznim KASKO osiguranjem
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Bez kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 500.000,00 RSD 1.400.000,00 RSD
Period otplate 36 meseci 36 meseci
Iznos učešća 0,00 RSD 0,00 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 5,90% fiksna 5,90% fiksna
Mesečna rata 15.188,32 RSD 42.527,31 RSD
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 8,55% 13,70%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 564.397,90 RSD 1.681.511,28 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Finansirana naknada za obradu kreditnog zahteva 1,50% od iznosa odobrenog kredita 1,50% od iznosa odobrenog kredita
1 menica 50,00 RSD 50,00 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD 246,00 RSD
Trošak održavanja paket računa 290,00 RSD mesečno 290,00 RSD mesečno
Troškovi kasko osiguranja 0,00 RSD 40.000,00 RSD godišnje
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 09.11.2020. Dospeće rate svakog 5. u mesecu.
Auto kredit za kupovinu polovnog vozila sa fiksnom kamatnom stopom sa prenosom zarade

 

Detalji kredita:

 

 • Vrsta kredita: Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa prenosom zarade
 • Valuta kredita: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem Kursu NBS
 • Iznos kredita: 1.000 RSD – 25.000 EUR
 • Period otplate: 6 meseci – 60 meseci
 • Minimalno učešće: 30%
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 4.80%
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1.80%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

Instrumenti obezbeđenja:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • Administrativna zabrana
 • Bez kasko osiguranja za iznose kredita do 12,000 EUR

Reprezentativni primer:

AUTO KREDIT SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM INDEKSIRAN U EVRIMA ZA KUPOVINU POLOVNOG VOZILA SA PRENOSOM ZARADE
Reprezentativni primer za klijenta sa obaveznim prenosom zarade u Banku na dan 09.11.2020.godine
Vrsta kredita: Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa prenosom zarade u Banku i bez obaveznog KASKO osiguranja Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa obaveznim prenosom zarade u Banku sa obaveznim KASKO osiguranjem
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem Kursu NBS
Iznos kredita 5.000,00 EUR 12.000,00 EUR
Period otplate 60 meseci 60 meseci
Iznos učešća 2.104,29 EUR 5.050,29 EUR
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 4,80% 4,80%
Mesečna rata 93,90 EUR 225,36 EUR
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 6,86% 11,89%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 5.869,49 EUR 15.580,35 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Finansirana naknada za obradu kreditnog zahteva 1,80% od iznosa odobrenog kredita 1,80% od iznosa odobrenog kredita
1 menica 50,00 RSD 50,00 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD 246,00 RSD
Trošak održavanja paket računa 290,00 RSD mesečno 290,00 RSD mesečno
Troškovi kasko osiguranja 0,00 RSD 40.000,00 RSD godišnje
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 09.11.2020. Dospeće rate svakog 5. u mesecu.

Prijavite se za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo