Krediti u evrima

Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom u EUR za kupovinu polovnog vozila

·Valuta: RSD indeksiran u EUR

·Kriterijum za indeksiranje: indeksiran u EUR

·Iznos kredita: 1.000 EUR – 25.000 EUR

·Period otplate: 6 - 84 meseca

·Minimalno učešće: 30%

·Nominalna kamatna stopa: fiksno 4,80% godišnje

·Trošak obrade zahteva: finansiran 1,80%

·Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita*Kamatna stopa važi za postojeće klijente Banke kao i za klijente koji se odluče da prenesu primanja u CAS

Reprezentativni primer bez obaveznog KASKO osiguranja za klijente koji prenesu zaradu u CAS:

Iznos kredita

Period otplate

NKS

Rata

EKS

5.000.00 EUR

84 meseca

4,80%

70,20 EUR

6,57%

*Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 23.07.2018. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246,00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva 1,80% i troškovi održavanja paket računa: 290,00 RSD mesečno.

Reprezentativni primer sa obaveznim KASKO osiguranjem za klijente koji prenesu zaradu u CAS:

Iznos kredita

Period otplate

NKS

Rata

EKS

11.000,00 EUR

84 meseca

4,80%

154,44 EUR

11,57%

*Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 23.07.2018. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246,00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva 1,80%, troškovi održavanja paket računa: 290,00 RSD mesečno i troškovi KASKO osiguranja (38.400 RSD godišnje).

Instrumenti obezbeđenja :

• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana
• bez zaloge za iznose kredita do 5.000 EUR. Trošak uspostavljanja zaloge na vozilo snosi Banka.
• bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR