Krediti u evrima

Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom u EUR za kupovinu novog vozila

  •      Valuta: RSD indeksiran u EURKriterijum za indeksiranje: indeksiran u EUR
  •      Iznos kredita: 1.000 EUR – 35.000 EUR
  •      Period otplate: 6 - 84 meseca
  •      Minimalno učešće: 30%
  •      Nominalna kamatna stopa: fiksno 5,90% godišnje
  •      Trošak obrade zahteva: finansiran 1,50%
  •      Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
  •      Kamatna stopa je ista za klijente sa i bez prenosa primanja u Banku

Reprezentativni primer bez obaveznog KASKO osiguranja za klijente koji ne primaju zaradu u CAS:

Iznos kredita

Period otplate

NKS

Rata

EKS

8.000.00 EUR

84 meseca

5,90%

116,49 EUR

7,22%

 

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 23.07.2018. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246,00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva 1,50% i troškovi održavanja paket računa: 290,00 RSD mesečno.

Reprezentativni primer sa obaveznim KASKO osiguranjem za klijente koji ne primaju zaradu u CAS:

Iznos kredita

Period otplate

NKS

Rata

EKS

11.000,00 EUR

84 meseca

5,90%

160,17 EUR

12,59%

 

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 23.07.2018. godine. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa: 246,00 RSD, finansiran trošak obrade zahteva 1,50%, troškovi održavanja paket računa: 290,00 RSD mesečno i troškovi KASKO osiguranja (38.400 RSD godišnje).

Instrumenti obezbeđenja:

• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem

• administrativna zabrana

• bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR. Trošak uspostavljanja zaloge na vozilo snosi Banka