za_pozive_iz_fiksne_mreže! tel!. 0700 700 500
za_pozive_iz_inostranstva_i_iz_mobilne_mreže! mob!. + 381(0)21/4876-888

Komfor za zdravlje

Komfor za zdravlje je novo osiguranje, koje vam u slučaju potrebe za lečenjem garantuje finansijsku podršku i pruža brojne dodatne pogodnosti u vezi sa zdravstvenim uslugama. Komfor za zdravlje je efikasno rešenje u kritičnim situacijama, kada je najvažnije da nedostatak novca ne bude prepreka da obezbedite najbržu i najkvalitetniju zdravstvenu uslugu, a da se to ne odrazi na finansijsko stanje vaše porodice.

Koja pokrića može da obuhvata?

  • Teže bolesti
  • Hirurške intervencije
  • Dodatno stručno mišljenje vrhunskih svetskih lekara
  • Prelom kostiju
  • Invaliditet nastao kao posledica nesrećnog slučaja
  • Naknada za dane provede u bolnici (opciono se ugovaraju)
  • Smrt osiguranika
  • Putno zdravstveno osiguranje

 

U mogućnosti ste da birate između 2 opcije ugovaranja osiguranja Komfor za zdravlje

  • Sa unapred definisanim osiguranim sumama (Paket 1)
  • Sa osiguranim sumama koje možete da izaberete u skladu sa Vašim potrebama (Paket 2)

 

Žena, 38 godina

Muškarac, 45 godina

Osigurani slučajevi

Paket 1

Paket 2

Osigurana suma (eur)

Osigurana suma (eur)

Teže bolesti

1.000

2.000

Hirurške intervencije

-

2.000

Lom kostiju

500

500

Nezgoda (invaliditet)

1.000

2.000

Putno osiguranje

35.000

35.000

Pravo na drugo lekarsko mišljenje

uključeno

uključeno

Životno osiguranje (za slučaj smrti)

1.000

1.000

Godišnja premija

36.00

119.00

Opciono se može ugovoriti i dnevna naknada za bolničke daneprovedene u bolnici usled posledica nezgode. Ovo pokriće obuhvata naknadu od 10 EUR po danu a u skladu sa uslovima osiguranja.

Trajanje osiguranja i plaćanje premije

Komfor za zdravlje se ugovara na 5 godina, nakon čega se može produžiti.

Premija se može plaćati na godišnjem i mesečnom nivou.

 

Prijavite se za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo