za_pozive_iz_fiksne_mreže! tel!. 0700 700 500
za_pozive_iz_inostranstva_i_iz_mobilne_mreže! mob!. + 381(0)21/4876-888

Krediti u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Crédit Agricole Srbija u cilju podrške agro biznisa nastavlja saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz odobravanje subvencionisanih kredita sa fiksnom kamatnom stopom, čija je namena ove godine proširena i na očuvanje likvidnosti, usled poteškoća izazvanih bolešću COVID-19 .

Subvencionisani krediti u dinarima namenjeni su za:

  • razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva
  • investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu
  • nabavku hrane za životinje
  • očuvanje likvidnosti

Pravo na kreditnu podršku imaju:

  • poljoprivredna gazdinstva
  • poljoprivredna domaćinstva
  • preduzetnici
  • pravna lica

Kamatne stope za kredite za mehanizaciju iznose od 1% do 3%, a za sve ostale namene iznose 1% godišnje.

Maksimalni iznos kredita za individualna poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike je do 6 miliona dinara, dok za pravna lica on iznosi do 18 miliona dinara. Ročnost kredita može biti od 1 do 5 godina, otplata kredita je moguća u mesečnim, kvartalnim, polugodišnjim ili godišnjim ratama uz odloženi rok vraćanja glavnice od 12 do 24 meseca.

Rok za podnošenje zahteva je 01.11.2020. godine.

Prijavite se za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo