za_pozive_iz_fiksne_mreže! tel!. 0700 700 500
za_pozive_iz_inostranstva_i_iz_mobilne_mreže! mob!. + 381(0)21/4876-888

EIB krediti

Dugoročni krediti iz kreditne linije Evropske investicione banke

Credit Agricole banka i Evropska investiciona banka su započele saradnju 2012. godine i do sada je podržan veliki broj investicionih projekata, kao i ulaganja u povećanje i modernizaciju poslovanja kompanija koje posluju na teritoriji Srbije. Krediti iz ove kreditne linije su značajno povoljniji od standardnih na našem tržištu.

Evropska investiciona banka je finansijska institucija Evropske unije. Osnovana je 1958. godine u skladu sa Rimskim ugovorom. Osnovna uloga Banke je da obezbedi uravnotežen razvoj Unije. Ima pravnu sposobnost i ekonomski je nezavisna. Finansira investicione projekte koji doprinose balansiranom razvoju. Akcionari EIB su zemlje članice EU. 

Sredstva kreditne linije su namenjena za:

 • Kupovinu, rekonstrukciju ili proširenje osnovnih sredstava
 • Finansiranje obrtnih i trajnih obrtnih sredstava
 • Nematerijalna ulaganja: Razvoj, planiranje i pokriće finansijskih troškova tokom perioda izgradnje
 • Troškovi istraživanja i razvoja
 • Razvoj distribucione mreže

Sredstva kreditne linije ne mogu se koristiti za:

 • Kupovinu ili izgradnju objekata radi prodaje ili rentiranja
 • Kupovinu drugih preduzeća osim u slučaju da se radi o čistoj kupovini objekata ili opreme
 • Finansiranje PDV-a kao dela investicije osim u slučaju da nema povraćaja istog. U suprotnom, predmet finansiranja može biti samo neto iznos investicije
 • Kupovinu zemljišta, osim ukoliko je neophodno za izvođenje celog projekta (npr.izgradnje poslovnog prostora)

Osnovni uslovi kreditiranja:

 • Minimalna ročnost je 24 meseca, a maksimalna zavisi od namene kredita
 • Minimalni iznos kredita 10.000€
 • Krediti su indeksirani
 • Moguće je koristiti grejs period prilikom otplate kredita
 • Otplata kredita je u jednakim mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima

Instrumenti obezbeđenja:

Obezbeđenje po kreditu se odredjuje u zavisnosti od iznosa kredita,kreditne sposobnosti klijenta,kao i od ukupne zaduzenosti klijenta u banci.

Prijavite se za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

KWF krediti

Ulaganje u energetsku efikasnost i u obnovljive izvore energije sa bespovratnim sredtvima

Namena kredita:

 • kupovina vozila za poslovne svrhe* (kombi vozila, kamioni, autobusi, automobili i druga komercijalna vozila)
 • kupovina opreme za grejanje, hlađenje, ventilaciju (solarni paneli, kotlovi na biomasu, sušare na biomasu, kompresori za hladnjače, inkubatorske stanice...)
 • ulaganje u objekte (izolacija, zamena stolarije, osvetljenja, rekonstrukcija sistema grejanja...)
 • ulaganje u tehnologiju za korišćenje obnovljivih izvora energije
 • ostala ulaganja koja dovode do smanjenog utroška energije u poslovanju minimum 20% ili do smanjene emisije CO2 za minimum 20%

Bespovratna sredstva

Klijent ima pravo na bespovratna sredstva u procentnom iznosu od iznosa isplaćenog kredita. Iznosi su:

 • 10% za projekte obnovljivih izvora energije (kupovina opreme za grejanje, hlađenje, ventilaciju, solarni paneli, kotlovi na biomasu, sušare na biomasu, kompresori za hladnjače, inkubatorske stanice...)
 • 5% za kupovinu polovne opreme/mehanizacije/vozila kojima se zamenjuje stara oprema/mehanizacija/vozilo, pod uslovom da se ostvaruje smanjenje emisije CO2 minimum 30% ili smanjenje potrošnje primarne energije minimum 30%
 • 6.8% za sva ostala ulaganja kojima se ostvaruje zahtevani kriterijum energetske efikasnosti: smanjenje emisije CO2 minimum 20% ili smanjenje potrošnje primarne energije minimum 20%

Instrumenti obezbedjenja:

Obezbeđenje po kreditu se odredjuje u zavisnosti od iznosa kredita,kreditne sposobnosti klijenta,kao i od ukupne zaduzenosti klijenta u banci.

 

Chat
 

Elektronsko bankarstvo