za_pozive_iz_fiksne_mreže! tel!. 0700 700 500
za_pozive_iz_inostranstva_i_iz_mobilne_mreže! mob!. + 381(0)21/4876-888

Krediti za nova vozila

Uživajte u vožnji novog automobila uz najsigurniji auto kredit na tržištu

Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom u RSD za kupovinu novog vozila

 Detalji kredita:

 

 • Vrsta kredita: Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom u RSD za kupovinu novog vozila
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: Nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 1,000,000 RSD – 3,500,000 RSD
 • Period otplate: 6 - 36 meseci
 • Minimalno učešće: bez obaveznog učešća
 • Nominalna kamatna stopa: varijabilna 5.90%
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1.50%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za klijente bez obaveznog prenosa zarade u Banku

 

Instrumenti obezbeđenja:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • Administrativna zabrana
 • Bez zaloge do 1.725.000 RSD
 • Bez kasko osiguranja za iznose kredita do 15,000 EUR

 

Reprezentativni primer:

AUTO KREDIT ZA KUPOVINU NOVOG VOZILAS A FIKSNOM KAMATNOM STOPOM SA PRENOSOM ZARADE U DINARIMA
Reprezentativni primer za klijenta koji prenosi zaradu u Banku na dan 06.11.2020. godine
Vrsta kredita: Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa prenosom zarade u Banku i bez obaveznog KASKO osiguranja Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa obaveznim prenosom zarade u Banku sa obaveznim KASKO osiguranjem
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Bez kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 1.000.000 RSD 1.900.000 RSD
Period otplate 36 meseci 36 meseci
Iznos učešća 0,00 RSD 0,00 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 5,90% fiksna 5,90% fiksna
Mesečna rata 30.376,65 RSD 57.715,63 RSD
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 7,85% 11,91%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 1.118.841,43 RSD 2.236.397,35 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Finansirana naknada za obradu kreditnog zahteva 1,50% od iznosa odobrenog kredita 1,50% od iznosa odobrenog kredita
1 menica 50,00 RSD 50,00 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD 246,00 RSD
Trošak održavanja paket računa 290,00 RSD mesečno 290,00 RSD mesečno
Troškovi kasko osiguranja 0,00 RSD 40.000,00 RSD godišnje
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 06.11.2020. Dospeće rate svakog 5. u mesecu.
Auto kredit za kupovinu novog vozila sa fiksnom kamatnom stopom sa prenosom zarade

 Detalji kredita:

 

 • Vrsta kredita: Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa prenosom zarade
 • Valuta kredita: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem Kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Iznos kredita: 1,000 EUR – 35,000 EUR
 • Period otplate: 6 - 84 meseca
 • Minimalno učešće: min 30% od cene vozila
 • Nominalna kamatna stopa: fiksno 3.99%
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1.80%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za klijente bez obaveznog prenosa zarade u Banku

 

Instrumenti obezbeđenja:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
 • Administrativna zabrana
 • Bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 15,000 EUR

 

Reprezentativni primer:

 

AUTO KREDIT SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM INDEKSIRAN U EVRIMA ZA KUPOVINU NOVOG VOZILA SA PRENOSOM ZARADE
Reprezentativni primer za klijenta koji prenosi zaradu u Banku na dan 06.11.2020. godine
Vrsta kredita: Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa prenosom zarade u Banku i bez obaveznog KASKO osiguranja Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa obaveznim prenosom zarade u Banku sa obaveznim KASKO osiguranjem
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem Kursu NBS na dan
Iznos kredita 8.000,00 EUR 16.000,00 EUR
Period otplate 84 meseci 84 meseci
Iznos učešća 3.366,86 EUR 6.733,72 EUR
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 3,99% 3,99%
Mesečna rata 109,31 EUR 218,63 EUR
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 5,34% 10,12%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 9.533,00 EUR 21.835,25 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Finansirana naknada za obradu kreditnog zahteva 1,80% od iznosa odobrenog kredita 1,80% od iznosa odobrenog kredita
1 menica 50,00 RSD 50,00 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD 246,00 RSD
Trošak održavanja paket računa 290,00 RSD mesečno 290,00 RSD mesečno
Troškovi kasko osiguranja 0,00 RSD 50.000,00 RSD godišnje
Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 06.11.2020. Dospeće rate svakog 5. u mesecu.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo