Javni pozivi za nabavke

Poziv za dostavljanje ponude za zakup ATM uređaja

Pozivamo vas da nam dostavite ponudu za zakup ATM uređaja na period od 7 godina, u skladu sa Specifikacijom koja čini sastavni deo ovog Poziva.