za_pozive_iz_fiksne_mreže! tel!. 0700 700 500
za_pozive_iz_inostranstva_i_iz_mobilne_mreže! mob!. + 381(0)21/4876-888

POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI CRÉDIT AGRICOLE SRBIJA

1. Opšte informacije

Internet sajt www.creditagricole.rs (u daljem tekstu: Internet sajt) je u vlasništvu CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD, sa registrovanim sedištem u Ulici Braće Ribnikara 4-6, Novi Sad, Republika Srbija, matični broj: 08277931, Pib: 101697525 (u daljem tekstu: CA Banka).
Ovaj Internet sajt i Uslovi korišćenja su sačinjeni u skladu sa propisima Republike Srbije. Svi eventualni sporovi u vezi sa ovim Internet sajtom ili Uslovima korišćenja rešavaće se primenom relevantnih propisa Republike Srbije.
Korišćenje ovog Internet sajta je besplatno i omogućeno je klijentima CA Banke, kao i licima koja nisu klijenti CA Banke, međutim CA Banka zadržava pravo da određene usluge pruža isključivo svojim klijentima, kao i da određene usluge koje pruža putem ovog Internet sajta naplaćuje.

2. Isključenje odgovornosti

Sve informacije prikazane na Internet sajtu CA Banke su isključivo informativne prirode i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe. CA Banka ne garantuje tačnost, potpunost i ažurnost informacija prikazanih na ovom Internet sajtu, što uključuje i cene, kao i podatke dobijene obračunom, tj. korišćenjem kalkulatora i drugih servisa dostupnih korisnicima. CA Banka neće snositi bilo kakvu odgovornost za štetu ili druge posledice koje mogu nastati usled korišćenja navedenih informacija. Informacije objavljene na Internet sajtu ne obavezuju CA Banku. Korisnik sajta je dužan da svaku informaciju koju dobije putem ovog Internet sajta proveri kod nadležne službe CA Banke.
Korisnik koristi ovaj Internet sajt na spostvenu odgovornost. CA Banka neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati usled korišćenja ovog Internet sajta i servisa dostpunih na njemu.

3. Zaštita podataka o ličnosti

CA Banka putem ovog Internet sajta vrši prikupljanje i obradu sledećih podataka o ličnosti:

  • Ime i prezime korisnika
  • Datum rođenja korisnika
  • Kontakt telefon korisnika
  • E-mail adresa korisnika
  • Adresa korisnika
  • Podaci o lokaciji terminalne opreme korisnika
Evidencije o podacima o ličnosti koje CA Banka prikuplja i obrađuje putem ovog Internet sajta, aplikacija Banke i društevih mreža su registrovane u Centralnom registru koji vodi Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.
Navedene podatke koristimo isključivo radi lakšeg pružanja usluga putem ovog Internet sajta, kao i radi kontakta, informisanja korisnika i marketinga, u svemu skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. CA Banka može u navedene svrhe ove podatke o ličnosti dostaviti i trećim licima.
Podnošenjem svojih ličnih podataka i prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, korisnik se saglašava da se njegovi podaci prikupljaju i obrađuju u navedene svrhe i na navedeni način.
Pristanak za prikupljanje podataka o ličnosti je dobrovoljan i korisnik ga može u svakom trenutku povući što povlači za sobom prestanak dalje obrade.

4. Cookies

Ovaj Internet sajt koristi Cookie-je. Cookie je podatak koji se skladišti na računaru korisnika i koji omogućava praćenje i analizu poseta Internet stranici u cilju optimizacije Internet stranice CA Banke i njenog ugodnijeg i lakšeg korišćenja. Cookie-ji se ne mogu koristiti za ličnu identifikaciju. Ukoliko ne želite da prihvatite da se Cookie skladišti na vašem računaru, neophodno je da onemogućite Cookie za ovu internet stranicu u vašem internet pretraživaču. Uskladišten Cookie možete obrisati iz vašeg internet pretraživača. Onemogućavanje Cookie-ja može dovesti do umanjenja funkcionalnosti Internet sajta.

5. Zaštita intelektualne svojine


Ovaj Internet sajt u celini, kao i pojedinačni sadržaj sadržan na ovom sajtu, kao što su žig, tekstovi, fotografije, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice) i softver su vlasništvo CA Banke i mogu se koristiti isključivo radi korišćenja usluga i servisa od strane korisnika i za lične potrebe. Zabranjeno je svako kopiranje, prikazivanje ili menjanje Internet sajta ili njegovih elemenata.Za korišćenje Internet sajta u druge svrhe ili na drugačiji način, potrebna je prethodna pisana saglasnost CA Banke.

6. Važenje i izmene Uslova korišćenja

CA Banka zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja.
Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu www.creditagricole.rs.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo