za_pozive_iz_fiksne_mreže! tel!. 0700 700 500
za_pozive_iz_inostranstva_i_iz_mobilne_mreže! mob!. + 381(0)21/4876-888

Elektronsko bankarstvo

Uštedite Vaše vreme i koristite usluge elektronskog bankarstva Crédit Agricole Srbija!

Banka Vam nudi dva rešenja:

 

Pogodnosti elektronskog bankarstva

 Aplikaciju možete koristiti za:

 • Pregled stanja i prometa Vaših dinarskih i deviznih računa u realnom vremenu
 • Pregled liste rezervacija po računu
 • Plaćanje računa proizvoljnom primaocu
 • Kupovinu i prodaju deviza
 • Pregled kursne liste
 • Interne transakcije između računa koje imate u korišćenju (npr prenos sa tekućeg računa na račun kreditne kartice)
 • Pregled štednih računa (oročene i avista štednje, dinarske i devizne)
 • Pregled računa kreditnih kartica
 • Pregled računa kredita
 • Blokiranje kartica
 • Pregled lokacija filijala i bankomata Credit Agricole banke sa mapom za navođenje
 • Informativni kalkulator za kredite i štednju
 • Kontaktiranje bankarskih savetnika putem mail-a
 • Prijem poruka od Banke

 

Pogodnosti ovog sistema su: 

 • Poslovanje 24 časa na dan, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje
 • Štedite vreme jer ne morate da idete u Banku za najčešće korišćene usluge i najpotrebnije informacije
 • Štedite novac jer su provizije na elektronske naloge značajno niže, ili čak besplatne
 • Sve šablone koje imate na Asseco E-banku vidite i na M-banku, i obrnuto.

 

Dodatne usluge e-banka:

 • e-mail kanal - mogućnost dobijanja izvoda, priliva, stanja računa. (Potpisivanjem dokumentacije u filijali Banke).
 • SMS kanal - poruke pri prilivu, generisanom izvodu, stanje računa. (Potpisivanjem dokumentacije u filijali Banke).
 • IVR usluga - mogućnost korišćenja govornog automata. (besplatno, preuzimanjem PIN koda za pristup govornom automatu).
Oprema koja je neophodna za korišćenje CA mBank aplikacije:

1)Mobilni telefon sa:

      -Android OS, minimalna verzija 4 "ICE CREAM SANDWICH“

      -Apple iPhone, minimalna verzija iPhone4

2)Internet veza na mobilnom telefonu*.

       Za podešavanje telefona za pristup internetu potrebno je da se obratitite korisničkoj podršci svog mobilnog operatera odnosno prodavcu Vašeg mobilnog telefona za postavku bežičnog (wi-fi) povezivanja.

3)Minimum 60 MB slobodne memorije na telefonu

 

Politika privatnosti

 Mobilna aplikacija Crédit Agricole Srbija Banke, koristi: 

Lokaciju mobilnog telefona kako bi korisniku omogućila da dobije podatke o mestu transakcije platnom karticom i o lokacijama najbližih filijala i ATM uređaja, kao I mrežu svih filijala i ATM uređaja u Srbiji

Slike sa mobilnog telefona za postavljanje profila korisnika

Kameru mobilnog telefona za aktivaciju aplikacije

Informacije o Wi-Fi mreži na koju je uređaj povezan

Podatke o broju mobilnog telefona, ID-u uređaja korisnika i operativnom sistemu na mobilnom uređaju

Crédit Agricole Serbia Banka koristi prikupljene podatke isključivo za navedene svrhe i ne deli ih sa trećim licima.

ASSECO (Pexim) e-bank paket WEB 3.0

Pogodnosti eBank paketa

 Pogodnosti ovog sistema su:

 • Sami postavljate Lozinku za logovanje, koristeći Korisničko ime i Aktivacioni kod
 • Radi na najčešće korišćenim pretraživačima (IE, Mozila, Opera, Safari, Google chrom)
 • Poslovanje 24 časa na dan, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje
 • Štedite vreme jer ne morate da idete do Banke
 • Štedite novac jer su provizije na elektronske naloge značajno niže ili čak besplatne
 • Možete da kreirate proizvoljni nalog za prenos (da plaćate proizvoljnom poveriocu)
 • Možete da vršite upit o stanju i prometu Vaših računa u realnom vremenu,
 • Imate uvid u stanje i promet svojih kreditnih kartica, možete da plaćate mesečne obaveze po kreditnoj kartici
 • Možete da vršite menjačke poslove (kupovina i prodaja deviza)
 • Imate uvid u račune oročene i avista štednje, dinarske i devizne
 • Možete da vršite transfere između računa istog vlasnika
 • Imate potvrde o izvršenim plaćanjima i promenama na računu na WEB aplikaciji i na Vašem email-u
 • Možete da koristite IVR uslugu - govorni automat za proveru stanja na računu
ASSECO (Pexim)

  

Ako ste rezident, ASSECO (Pexim) e-bank paket možete koristiti za:

 • Pregled stanja i prometa Vaših dinarskih i deviznih računa u realnom vremenu
 • Pregled izvoda Vašeg dinarskog tekućeg računa
 • Plaćanje računa proizvoljnom poveriocu
 • Kupovinu i prodaju deviza
 • Interne transfere (prebacivanje sredstva u okviru Vaših računa)
 • Pregled štednih računa
 • Pregled kredita
 • Pregled kursne liste
 • Slanje novca na bankomat licu koje nema račun u Banci (P2P - Pošalji keš)
 • Blokiranje kartica
 • Aktivaciju ili reaktivaciju Le BANK mobile aplikacije (m-Bank)

Ako ste nerezident, ASSECO (Pexim) e-bank paket možete koristiti za:

 •  Pregled stanja i prometa Vaših dinarskih i deviznih u realnom vremenu
 •  Pregled izvoda Vašeg dinarskog tekućeg računa
 • Plaćanje računa za komunalije i telekomunikacione usluge
 •  Kupovinu i prodaju deviza
 •  Pregled štednih računa 

Oprema koja je neophodna za korišćenje E-bank paketa:

 • PC računar sa minimalno Windows 7 operativnim sistemom
 • Internet veza

CA m-Bank aplikacija za elektronsko bankarstvo na Vašem mobilnom telefonu

CA mBank aplikacija (Le bank mobile) predstavlja elektronsko bankarstvo za Vaš mobilni telefon sa Android OS i za Apple iPhone. 

Za funkcionisanje ove usluge neophodna je aktivna internet veza na mobilnom telefonu bilo kod mobilnog operatera*, ili bežična (wi-fi) veza. 

Potrebno je preuzeti i instalirati aplikaciju. Instalacija CA mBank aplikacije je dostupna na: 

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo