za_pozive_iz_fiksne_mreže! tel!. 0700 700 500
za_pozive_iz_inostranstva_i_iz_mobilne_mreže! mob!. + 381(0)21/4876-888

Štednja po viđenju

Uz štednju po viđenju u Crédit Agricole Srbija bićete slobodni da u svakom trenutku raspolažete svojim sredstvima.

  • Vrsta depozita: depozit po viđenju
  • Valuta u kojoj klijent polaže depozit: RSD, EUR, USD, CHF
  • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
  • Iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: nije definisan minimalni ni maksimalni iznos
  • Period na koji se prima depozit: depozit po viđenju bez ograničenog perioda
  • Kamatne stope su fiksne i iskazane na godišnjem nivou
  • Dodatni troškovi: nema

 

Valuta

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

RSD

0.00%

0.00%

EUR

0.00%

0.00%

USD

0.00%

0.00%

CHF

0.00%

0.00%

Reprezentativni primeri

Iznos depozita

Valuta

Period

NKS

Iznos sa 
kamatom*

EKS

50.000

RSD

12 meseci

0.00%

50.000 RSD

0.00%

 

Iznos depozita

Valuta

Period

NKS

Iznos sa 
kamatom*

EKS

5.000

EUR

12 meseci

0.00%

5.000 EUR

0.00%

 

Iznos depozita

Valuta

Period

NKS

Iznos sa 
kamatom*

EKS

5.000

USD

12 meseci

0.00%

5.000 USD

0.00%

 

Iznos depozita

Valuta

Period

NKS

Iznos sa 
kamatom* 

EKS

5.000

CHF

12 meseci

0.00%

5.000 CHF

0.00%

*Iskazani iznos uključuje porez na prihod od kapitala po osnovu kamate. Isplata kamate po osnovu štednje vrši se nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka dužna da plati u ime Deponenta. Kamata je obračunata na dan 15.04.2015 godine, pod pretpostavkom da će sredstva biti položena na račun u periodu od 12 meseci.

Prijavite se za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo