za_pozive_iz_fiksne_mreže! tel!. 0700 700 500
za_pozive_iz_inostranstva_i_iz_mobilne_mreže! mob!. + 381(0)21/4876-888

Rentna štednja

Rentna štednja Credit Agricole banke Vam omogućava štednju po izuzetno povoljnim kamatnim stopama i mogućnost mesečne isplate kamate na položeni devizni i/ili dinarski depozit. Na taj način, tokom trajanja perioda oročenja možete raspolagati ostvarenom mesečnom kamatom koja Vam se isplaćuje kao renta, odnosno kao dodatni prihod.

  • Vrsta depozita: oročeni depozit sa mesečnom isplatom kamate
  • Valuta u kojoj klijent polaže depozit: EUR i RSD
  • Kriterijumi za indeksiranje depozita: nema kriterijuma za indeksiranje
  • Iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: minimalno 2.000 EUR, odnosno 200.000 RSD
  • Period na koji se prima depozit: 6, 12 meseci za štednju u EUR; 6,12 i 24 meseca za štednju u RSD
  • Kamatna stopa: fiksna i iskazana na godišnjem nivou

 

Rentna štednja u EUR

Oročena štednja – valuta EUR

Iznos depozita

6 meseci

12 meseci

NKS

EKS

NKS

EKS

≥2.000 EUR

0,30%

0,26%

0,50%

0,43%

 

Rentna šednja u RSD

Iznos sredstava

6 meseci

12 meseci

24 meseca

≥ 200.000 RSD

1,30%

2,00%

2,20%

  • Dodatni troškovi: nema
  • Efektivna kamatna stopa na štednju u valuti RSD jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi
Reprezentativni primer
RENTNA ŠTEDNJA
Vrsta depozita Devizni depozit sa mesečnom isplatom kamate
Valuta depozita EUR
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos depozita 50,000 EUR 50,000 EUR
Period oročenja 6 meseci 12 meseci
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) 0.30% 0.50%
EKS (Na godišnjem nivou) 0.25% 0.42%
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za iznos kamate (umanjena za iznos poreske obaveze) 50,063.05 EUR 50,211.81 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Poreska obaveza - 15.00% 11.13 EUR 37.47 EUR

Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka plaća u ime Deponenta.

Efektivna kamatna stopa je manja od nominalne kamatne stope zbog uključivanja poreza na kamatu u obračun EKS-a.

RENTNA ŠTEDNJA
Vrsta depozita Dinarski depozit sa mesečnom isplatom kamate
Valuta depozita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos depozita 300,000 RSD 300,000 RSD 300,000 RSD
Period oročenja 6 meseci 12 meseci 24 meseca
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) 1.30% 2.00% 2.20%
EKS (Na godišnjem nivou) 1.30% 2.00% 2.20%
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za iznos kamate 301.922,54 RSD 305.945,66 RSD 313.068,66 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Bez dodatnih troškova

Prijavite se za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo