Fiksna telefonija tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Liberte ++ štednja

Liberte++ je jedini proizvod na tržištu koji zadovoljava obe Vaše potrebe: štedite u francuskoj Banci broj 1 uz odličnu nominalnu kamatnu stopu u iznosu 0.30% (EKS 0.25%), a mi ćemo Vam odobriti pozajmicu u dinarima u visini do 80% od iznosa Vaše štednje uz najnižu fiksnu dinarsku kamatnu stopu na tržištu!

 • Vrsta depozita: devizni depozit
 • Valuta u kojoj klijent polaže depozit: EUR
 • Kriterijumi za indeksiranje depozita: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: min 200 EUR
 • Period na koji se prima depozit: 12 meseci; kamatna stopa (fiksna na godišnjem nivou)

 

LIBERTE ++

Iznos depozita

12 meseci

NKS

EKS

≥200 EUR

0,40%

0,34%

 

Efektivna kamatna stopa je manja od nominalne stope zbog uključivanja poreza na kamatu u obračun EKS-a.

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer:

Iznos depozita

Valuta

Period

NKS

Iznos sa kamatom*

EKS

10.000

EUR

36 meseci

0,30 -1,00%

10.209,99 EUR*

0,59%

*Iskazani iznos uključuje porez na prihod od kapitala po osnovu kamate, isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka dužna da plati u ime Deponenta.

 • Valuta u kojoj se odobrava pozajmica: RSD
 • Kriterijumi za indeksiranje pozajmice: odobrava se u iznosu do 80% depozita u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS
 • Period na koji se odobrava pozajmica: 12 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: fiksna na mesečnom nivou 0,60%
 • Efektivna kamatna stopa: ima nelogičnu vrednost jer je u obračun uključen depozit čiji je iznos veći od iznosa dozvoljenog minusa

 

Šta sve dobijate uz Liberte ++?

 

 • Štedite u EUR uz jako konkurentne uslove u Francuskoj banci broj 1 (NKS 0.30% na godišnjem nivou, EKS 0.25%)
 • Banka Vam odobrava najjeftiniji dinarski kredit / pozajmicu na tržištu (NKS samo 0,60% na mesečnom nivou)
 • Kamata će Vam biti obračunata samo na iznos pozajmice u koršćenju i samo za dane tokom kojih ste koristili pozajmicu, dok Vam se kamata na štednju obračunava na ceo iznos štednje 365 dana
 • Korišćenje pozajmice je potpuno fleksibilno kao i otplata, shodno Vašim potrebama i mogućnostima
 • Valuta u kojoj najčešće štedite je evro, dok Vam je svakodnevna likvidnost potrebna u dinarima - to je upravo ono što Vam ovaj proizvod i pruža
 • Uz ovaj proizvod nemate gubitak zbog kursnih razlika, ukoliko danas promenite evre da bi nesto kupili a kasnije opet kupujete iste kako bi uvećali svoju usteđevinu (ti troškovi u proseku iznose 2% prilikom prodaje deviza i dodatnih 2% prilikom kupovine istih)

 

 • Više nemate rizik od devalvacije dinara (ukoliko danas promenite evre, a kasnije želite opet da ih kupite niste izloženi riziku da će Vam biti potrebno više dinara da kupite istu količinu evra)
 • Ovaj proizvod je dostupan apsolutno svim građanima, nezavisno od toga da li su zaposleni ili ne, studenti, da li imaju neki drugi kredit ili ne, obzirom da se pozajmica odobrava na osnovu depozita, a ne plate ili penzije
 • Ovaj proizvod ne narušava Vaš racio zaduženosti (odnosno ostavlja Vam mogućnost da podignete neki drugi kredit tokom korišćenja ovog proizvoda kao i da koristite ovaj proizvod i ako imate neki drugi kredit u korišćenju)
 • Procedura za odobrenje ovog proizvoda je jako jednostavna: klijent donosi svoju štednju u Banku i proizvod mu se odmah aktivira
 • Kao poklon dobijate potpuno besplatnu platnu karticu koja će Vam odobrenu pozajmicu činiti raspoloživim 24 sata dnevno 365 dana u godini bez obzira gde se nalazili


 

Prijavite se za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo