za_pozive_iz_fiksne_mreže! tel!. 0700 700 500
za_pozive_iz_inostranstva_i_iz_mobilne_mreže! mob!. + 381(0)21/4876-888

Klasična oročena štednja

Crédit Agricole Srbija omogućava Vam da rasporedite svoja sredstva na različite rokove oročenja i plaća Vam kamatu na sva Vaša sredstva položena kod nas. Sredstva možete oročiti u:

1.  ŠTEDNJA U RSD

 

2.  ŠTEDNJA U EUR/USD

 

Prijavite se za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Oročena štednja u RSD

 • Vrsta depozita: dinarski depozit
 • Valuta u kojoj klijent polaže depozit: RSD
 • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: minimalni iznos 10.000 RSD
 • Period na koji se prima depozit: 1, 3, 6, 12, 24, 36 meseci
 • Kamatna stopa: fiksna i iskazana na godišnjem nivou
 • Tabele sa KS i reprezentativnim primerom
 • Efektivna kamatna stopa jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.
 • Dodatni troškovi: nema

 

Iznos sredstava

1 mesec

3 meseca

6 meseci

12 meseci

24 meseca

36 meseci

od 10.000 RSD

0,50%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

Reprezentativni primer RSD:

Iznos depozita

Period

NKS

Ukupno sa kamatom

EKS

100.000 RSD

6 meseci

2,00%

100.986,83 RSD

2,00%

100.000 RSD

12 meseci

2,50%

102.500,00 RSD

2,50%

100.000 RSD

36 meseci

3,50%

110.871,79 RSD

3,50%

 

Oročena štednja u EUR i USD

 •  Vrsta depozita: devizni depozit
 • Valuta u kojoj klijent polaže depozit: EUR i USD
 • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: minimalni iznos 500 EUR/USD
 • Period na koji se prima depozit: 3, 6 i 12 meseci za štednju u valuti USD i 6 i 12 meseci u valuti EUR
 • Kamatne stope: fiksne i iskazane na godišnjem nivou
 • Dodatni troškovi: nema

Oročena štednja – valuta EUR

Iznos depozita

6 meseci

12 meseci

NKS

EKS

NKS

EKS

≥ 500 EUR

0,20%

0,17%

0,40%

0,34%

 

Oročena štednja – valuta USD

Iznos depozita

3 meseca

6 meseci

12 meseci

NKS

EKS

NKS

EKS

NKS

EKS

≥ 500 USD

0,10%

0,09%

0,30%

0,25%

0,50%

0,42%

Reprezentativni primer štednje EUR:

 

Iznos depozita

Valuta

Period

NKS

Iznos sa kamatom*

EKS

10.000

EUR

6 meseci

0,20%

10.009,91 EUR

0,17%

50.000

EUR

12 meseci

0,40%

50.200,00 EUR

0,34%

 

*Iskazani iznos uključuje porez na prihod od kapitala po osnovu kamate.

 

Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka plaća u ime Deponenta.

 

Efektivna kamatna stopa je manja od nominalne kamatne stope zbog uključivanja poreza na kamatu u obračun EKS-a.

Reprezentativni primer štednje USD:

Iznos depozita

Valuta

Period

NKS

Iznos sa kamatom*

EKS

3.000

USD

3 meseca

0,10%

3.000,74 USD

0,09%

10.000

USD

6 meseci

0,30%

10.014,91 USD

0,25%

50.000

USD

12 meseci

0,50%

50.250,06 USD

0,42%

 

*Iskazani iznos uključuje porez na prihod od kapitala po osnovu kamate.

 

Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka plaća u ime Deponenta.

 

Efektivna kamatna stopa je manja od nominalne kamatne stope zbog uključivanja poreza na kamatu u obračun EKS-a.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo